תוכנית מתאר - שיתוף הציבור

​עקרונות התכנית

 

רקע לתכנון המוצע

קרית-גת הינה עיר בת כ-50,000 תושבים השוכנת בחבל לכיש בדרום הארץ ומהווה מרכז עירוני יחיד ברדיוס של כ-15 ק"מ. העיר מאופיינת באזור תעשייה מהמפותחים בארץ, בקיומם של נכסי נוף רבים כשהבולט ביניהם הוא נחל לכיש, ובנגישות תחבורתית גבוהה מתוקף מיקומה בסמוך לדרכים ארציות 6, 40, 35 ובסמוך למסילת רכבת. מאפיינים אלו, בצירוף למיקומה הגיאוגרפי, טומנים בחובם פוטנציאל להפיכת קרית-גת לעיר תוססת ואבן שואבת עבור היישובים הכפריים סביבה. בכדי לממש פוטנציאל זה, ולאור תנופת הפיתוח בעיר, הוחלט על הכנת תכנית מתאר כוללנית חדשה עבור קרית-גת. 

חזון ומדיניות כלל-יישובית

חזון העיר, כפי שנקבע בשיתוף עם הנהגתה, הינו בראש ובראשונה עיר פעילה ותוססת המהווה מוקד משיכה לתושבי העיר ותושבי האזור כולו. יעדי התכנית אשר נגזרים מכך הינם חיזוק מרכז העיר, יצירת שלד עירוני ראשי אשר יחבר בין רובעי העיר השונים – אלו הקיימים ואלו בשלבי פיתוח שונים – לכדי עיר אחת, וכן עידוד התחדשות עירונית בשכונות הותיקות על מנת לענות על צרכי האוכלוסייה הקיימת, לצד פיתוח כרמי גת מצפון והשכונה המערבית החדשה.
זאת ועוד, תכנית המתאר שמה דגש על חיזוקו של אזור התעשייה הקיים במטרה למנף את הצלחתו הנוכחית, ועל חיבורו לעיר הותיקה באמצעות זיקה תפקודית למרכז העיר.

צפי אוכלוסייה והיקף יחידות הדיור

צפי האוכלוסייה לשנת 2035 הינו כ-139,000 תושבים, דהיינו תוספת של כ-89,000 תושבים. היקף יחידות הדיור הצפוי בשנת היעד הינו כ-41,000–פי שלושה מהמצב הקיים.

האתגרים המרכזיים עימם מתמודדת התכנית והפתרונות המוצעים להם

 

חיבור וקישור אזור התעשייה לעיר הותיקה

אזור התעשייה המזרחי מופרד מהעיר על ידי חיץ פיסי בדמות מסילת ברזל וכיום אינו לוקח חלק בחיים העירוניים. תכנית המתאר מציעה לשנות מצב זה באמצעות מתן זכויות בנייה באזור החיץ והפיכתו למוקד המשלב תעשייה, מלאכה ומסחר. כמו כן בחנה תכנית המתאר אפשרות לקירוי חלק מהמסילה באופן שייצר רחוב עירוני ראשי אחד, אשר יאפשר מעבר פשוט ונוח בין חלקי העיר ויתרום לחיבורם. כמו כן, מציגה התכנית אפשרות חלופית ללא קירוי המסילה.

חיבור הרובעים החדשים – כרמי גת והשכונה המערבית – ליצירת מרקם עירוני אחיד

 המחסור בקרקעות זמינות לבנייה במרכז הארץ בעשור האחרון הביא להרחבת גבולות קרית-גת מעבר לדרכים הארציות: מצפון לעיר נוספה שכונת "כרמי גת" ובה 8,000 יח"ד (בשלבי שיווק), וממערב לעיר נוספה שכונה בת כ-9,300 יח"ד, אשר אושרה בנובמבר 2016. בשל גודלן, שתי שכונות אלו מהוות למעשה תוספת של שני רבעים חדשים לעיר, אשר יגדילו באופן ניכר את שטחה המוניציפאלי של קרית-גת ואת היקף תושביה בשנים הבאות. בכדי ליצור רצף עירוני אחיד לכל רבעי העיר, קובעת התכנית שלד עירוני המורכב משני רחובות ראשיים: רחוב צפון דרום (שדרות לכיש) אשר יחבר בין כרמי גת, המע"ר ואזור התעשייה, ורחוב מזרח מערב (שדרות העצמאות) אשר יחבר בין השכונה המערבית העתידית ובין העיר הותיקה והמע"ר. התכנית מציעה את ביסוסם של מוקדים עירוניים מרכזיים לאורך רחובות השלד, באופן שיאפשר פיתוח הדרגתי לאורך צירים אלו עד ליצירתו של רחוב מסחרי אינטנסיבי המאופיין בשימושים מעורבים.

התחדשות עירונית בעיר הותיקה

תכנית המתאר רואה חשיבות רבה בעידוד תהליכי התחדשות עירונית בשכונות הותיקות בקרית-גת. חשיבות זו מתעצמת לנוכח הקמתם של הרבעים החדשים מצפון וממערב לקרית-גת, והצורך לתת מענה ראוי לצורכי התושבים הותיקים כמו גם לתושבים החדשים אשר יגיעו לעיר. לשם כך, מאפיינת התכנית אזורים בעלי תבנית בנייה שונה המייצרת אתגרים שונים להתחדשות עירונית – שכונות בבנייה נמוכה המאופיינות בבינוי דליל על חלקות שאינן מנוצלות, לעומת שכונות בבנייה מרקמית ישנה בת 3-5 קומות. התכנית מתייחסת לשוני ומציעה כלים מותאמים לחידוש המרקם הקיים.

חיזוק מרכז העיר

מרכז העסקים הראשי של קרית-גת מורכב משני מתחמים עיקריים – רובע פ"ז ורובע המלאכה. אזור המע"ר ממוקם בתווך בין אזור התעשייה ממזרח לשכונות המגורים במערב, אך כיום אינו משמש מוקד אטרקטיבי מספיק על מנת לקשר ולחבר בין שני חלקי העיר. תכנית המתאר מציעה נקודת מבט רחבה לגבי מתחם המע"ר, ומגדירה כי הוא משתרע בנוסף לרובעים פ"ז והמלאכה גם על שטח מקביל ממזרח למסילת הרכבת. בכדי לחזק ולהעצים שטח זה, נוקטת התכנית במספר אסטרטגיות: האחת, אפיון חלקו המערבי של המע"ר כאזור למגורים, למסחר ולתעסוקה, וחלקו המזרחי כאזור למסחר ותעסוקה. שני החלקים יחוברו באמצעות הפרויקט לקירוי מסילת הרכבת וישמשו ציר מחבר בין אזור התעשייה לעיר הותיקה. השנייה, פיתוח מוקד תרבותי אזרחי במרכז העיר אשר יכלול בית-עירייה חדש, מתחם למכללה, וכן מרכז תרבות עירוני ובו סינמטק ואולם מופעים. השלישית, עידוד עיבוי מרכז העיר באמצעות תוספת זכויות בנייה והגדרת תבנית בינוי בת 8-12 קומות ו-25 קומות לאורך שדרות לכיש. שלוש אסטרטגיות אלו יעודדו אינטנסיביות עירונית ההולמת מרכז עיר, ויסייעו ליצור מרחב עניין לתושבי העיר והאזור אשר יאופיין במסחר, תעסוקה, מגורים, מוסדות ציבור ותרבות.

שימור ופיתוח ערכי טבע ונוף בתחומי העיר

נחל לכיש מהווה עמוד שדרה משמעותי בעיר, במיוחד לאור פיתוח השכונות הצפוניות. הנחל שהיווה את הקצה הצפוני של העיר הופך לאור התפתחות העיר צפונה למוקד מרכזי המחבר בין השכונות השונות. התוכנית מגדירה פיתוח פארק מרכזי לאורך הנחל אשר יהיה הפארק העירוני הראשי, וביחד עם הפארק בכרמי גת והיובלים המובילים אליו מצפון ומדרום יסייע בהגדרת שלד נופי של קשרים עירוניים בין כל חלקי העיר. יצירת שלד לתנועת הולכי רגל ואופניים תאפשר ותסייע בשיקום אפיקי הנחלים, שימור אזורים בעלי פוטנציאל טבע עירוני ותשקם מערכות אקולוגיות במרחב זה. 

מסמכי התוכנית

 

תוכנית מתאר - שיתוף הציבור