הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה

להלן קישורים בנושא הרפורמה:

  • קישור לשער המידע
  • טופס דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר
  • תיקון 101 ותקנות פטור
  • סמכויות ועדת רישוי ומועדי התחילה החדשים במסגרת תיקון 101
  • תקנות פטור מהיתר
  • הנחיות מרחביות לפטור מהיתר
  • מערכת הרישוי הקוונת בוועדה שומרון
  • מערכת רישוי זמין - להגשת בקשה להיתר
  • מגיש בקשה למידע - מדריך למשתמש​
הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה