קישורים לאתרים

האגף למיסוי מקרקעין-משרד האוצר
www.mof.gov.il/itc/mainpage.htm
אתר לשרותים דיגיטליים עבור עיריות
www.mast.co.il
המרכז למיפוי ישראל
www.mapi.gov.il
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
www.cbs.gov.il
מרכז השילטון המקומי
www.iula.org.il
החברה למשק וכלכלה
www.mashcal.co.il
משרד התשתיות הלאומיותwww.mni.gov.il
שער הממשלהwww.gov.il
גלובסwww.globes.co.il/serve
המשרד לאיכות הסביבהwww.sviva.gov.il
המועצה לשימור אתריםwww.shimur.co.il
קק"לwww.kkl.org.il
החברה להגנת הטבעwww.teva.org.il
השער לנדל"ן ולמיסים בישראלlandtax.co.il
התאחדות הקבלניםwww.acb.org.il
לשכת שמאי המקרקעיןwww.landvalue.org.il
משרד המשפטים www.justice.gov.il
מינהל מקרקעי ישראל-תוכניות בנין עיר www.mmi.gov.il
משרד הבינוי והשיכון www.moch.gov.il
משרד הפנים www.moin.gov.il
אתר המידע הגיאוגרפי של משרד הפנים gis.moin.gov.il​​
מכון התקנים הישראלי gis.moin.gov.il
מרכז המידע המקצועי בענף הבניה בישראל www.bnebeytcha.co.il
מדריך לרוכש דירה בישראל www.zooloo.co.il/LAWYERS/buy_asset.htm
שרות הטפסים ממשלתיwww.tofes.gov.il
שרות מטאורולוגיwww.ims.gov.il
קישורים לאתרים