שעות קבלת קהל

כתובת הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית גת

רח' הקוממיות 97

טלפון: 6874771 -08  פקס': 6874792 - 08

קבלת קהל

יום א' בין השעות 16:00 ל-18:00 

יום ג' בין השעות 09:00 ל-13:00

יום ה' בין השעות 09:00 ל-11:00

כתובת דואר אלקטרוני: engineer@qiryat-gat.muni.il

שעות קבלת קהל