שעות קבלת קהל

כתובת הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית גת

רח' הקוממיות 97

טלפון: 6632500 -08  

יום ג' בין השעות 09:00 ל-12:00

יום ה' בין השעות 09:00 ל-12:00

כתובת דואר אלקטרוני: engineer@qiryat-gat.muni.il

שעות קבלת קהל