דוח משרד האוצר

דוח משרד האוצר לשנת 2016

לפרטי הדוח יש ללחוץ על ההיפר-קישור

דוח משרד האוצר לשנת 2017

לפרטי הדוח יש ללחוץ על ההיפר-קישור

דוח משרד האוצר לשנת 2018

לפרטי הדוח יש ללחוץ על ההיפר-קישור

    ◾למשרד האוצר 2018 -​ לדוח לחצ\י כאן

דוח משרד האוצר לשנת 2019

לפרטי הדוח יש ללחוץ על ההיפר-קישור


דוח משרד האוצר לשנת 2020

לפרטי הדוח יש ללחוץ על ההיפר-קישור

דוח משרד האוצר