נהלים

  
הנחיות לקליטת בקשה
הנחיות מנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה
חוברת פרטים אופיינית לגני ילדים ובתי ספר בקרית גת
נוהל רישום תקנה 27
קריטריונים לפטור ממפת מדידה מעודכנת כתנאי לקליטת
שליחת החלטות וועדה באמצעות דוא''ל
נוהל התנגדויות
הנחיות לבריכות פרטיות שינוי יוני 2020
סמכויות מתכננים בהליכי תכנון ורישוי

הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה

  
הנחיות לבריכות פרטיות
הנחיות להכנת נספח לתכנית התארגנות
הנחיות להכנת נספח פיתוח בנייה רוויה
הנחיות להכנת נספח פיתוח למבני ציבור
הנחיות להכנת נספח פיתוח צמודי קרקע
הנחיות לתאום חזיתות
הנחיות מרחביות כרמי גת
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית קריית גת - איסוף אריזות בתקופת האכלוס
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית קריית גת - תכסית
הנחיות פרסום
חובת גינון באזור תעשיה ישן
כניסות למרתפים
שילוט על ביניני מגורים
הנחיות להגשת תכנית בינוי
הנחיות מרחביות אתרי בניה
הנחיות להגשת תכנית להסדרי תנועה
מדיניות תכנונית-מתחם כרמי גת

נהלים