נהלים

  
הנחיות מנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה
חוברת פרטים אופיינית לגני ילדים ובתי ספר בקרית גת
נוהל רישום תקנה 27
קריטריונים לפטור ממפת מדידה מעודכנת כתנאי לקליטת
שליחת החלטות וועדה באמצעות דוא''ל
נוהל התנגדויות
סמכויות מתכננים בהליכי תכנון ורישוי

הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה

  
הנחיות להכנת נספח לתכנית התארגנות
הנחיות להכנת נספח פיתוח בנייה רוויה
הנחיות להכנת נספח פיתוח למבני ציבור
הנחיות לתאום חזיתות
הנחיות מרחביות כרמי גת
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית קריית גת - איסוף אריזות בתקופת האכלוס
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית קריית גת - תכסית
הנחיות פרסום
חובת גינון באזור תעשיה ישן
שילוט על ביניני מגורים
הנחיות להגשת תכנית בינוי
הנחיות מרחביות אתרי בניה
הנחיות להגשת תכנית להסדרי תנועה
מדיניות תכנונית-מתחם כרמי גת
הנחיות להכנת נספח פיתוח צמודי קרקע
הנחיות לבריכות פרטיות

נהלים