נהלים

  
הנחיות להגשת מסמכי קונסטרוקציה לבקרה תמא38
הנחיות לקליטת בקשה
הנחיות מנהל להכנת מפת מדידה להיתר בניה
חוברת פרטים אופיינית לגני ילדים ובתי ספר בקרית גת
נוהל רישום תקנה 27
קריטריונים לפטור ממפת מדידה מעודכנת כתנאי לקליטת
שליחת החלטות וועדה באמצעות דוא''ל
נוהל התנגדויות

הנחיות מרחביות ומדיניות הועדה

  
הנחיות לבריכות פרטיות
הנחיות להכנת נספח לתכנית התארגנות
הנחיות להכנת נספח פיתוח בנייה רוויה
הנחיות להכנת נספח פיתוח למבני ציבור
הנחיות להכנת נספח פיתוח צמודי קרקע
הנחיות לתאום חזיתות
הנחיות מרחביות כרמי גת
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית קריית גת - איסוף אריזות בתקופת האכלוס
הנחיות מרחביות של הועדה המקומית קריית גת - תכסית
הנחיות פרסום
חובת גינון באזור תעשיה ישן
כניסות למרתפים
שילוט על ביניני מגורים

נהלים