שלום רב, בתאריך 06.07.2021 צפויה להיכנס לתוקף החובה להעביר לבקרת תכן במכון בקרה כל בקשה להיתר העומדת בקריטריונים שלהלן: בניה חדשה למגורים בלבד, בבניה רוויה מגובה 2 קומות ועד 29 מ' ממפלס הכניסה הקובעת ועד הכניסה לדירה העליונה, עם 6 יח"ד ומעלה. החובה תחול

תאריך: 04/05/2021