מתאריך 1/8/20 לא יתקבלו בוועדה מדידות הן לפתיחת תיק מידע והן לבקשה להיתר שלא יהיו בפורמט טופוקאד.https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/Pages/rishui_zamin.aspx

תאריך: 23/07/2020

מתאריך 1/8/20 לא יתקבלו בוועדה מדידות הן לפתיחת תיק מידע והן לבקשה להיתר שלא יהיו בפורמט טופוקאד.