תוכנית מתאר קרית גת - שיתוף הציבור

תאריך: 23/05/2018

​תוכנית מיתאר חדשה לקרית גת מובאת לעיון הציבור, לפרטים מלאים לחץ כאן